ქართული ვერსია

Schedule

  • 08:00 Ancient Gregorian Chants
  • 08:50 Krypto the Superdog
  • 09:40 Funny Fingers (U)
  • 11:30 On the Street of Smarts
  • 12:00 Moambe
  • 12:30 Our Farm
  • 13:00 Apples of Paradise
  • 14:00 Georgian Film - Roots (U)
  • 15:30 Century Portrait - Hamlet Gonashvili
  • 16:00 Moambe