English Version

პარლამენტი მთავრობას, სავარაუდოდ, შაბათს დაამტკიცებს

23 ივლისი | 19:51

პარლამენტი მთავრობას, სავარაუდოდ, შაბათს დაამტკიცებს. კენჭისყრა 26 ივნისს რიგგარეშე სხდომაზე გაიმართება.

დღეს ეთერში

  • 23:00 მხ. ფილმი - უპირობო სიყვარული (12)
  • 01:00 დღეს (გ/ჩვ)